Zarząd

Dariusz Robert Szybowski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Anna Raczyńska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Wasil - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Maziński - Członek Rady Nadzorczej - Sekretarz

Księgowość

Elżbieta Krotewicz

Tarczyńska mój dom w środku miasta